องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ