องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ