องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

คณะผู้บริหาร
นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

นายละมุน บังพิมาย
นายสมภาร โม้ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

นายบุญเลิง สุดตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน