องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.นายอุดม รวบทองหลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายเสร็จ มุ่งเหลา
นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจะนานันท์ เพียนาม
นายชุม ภู่นาค
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายเสถียร เลยกลาง
นายสำรอง โกรพิมาย
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสำ เลยกลาง
นายสิทธิโชค เตรียมศิริ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายธนากร แนวไผ่งาม
นายอุทัย เลาะกลาง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายเสร็จ มุ่งเหลา
นายสีนวน เทพจิตร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายวราวุทธ นาอ้อม
นายไกรสร กล้าวาจา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายสมพงษ์ ทองมีศรี
นายชวน บังพิมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14


นายอุดม รวบทองหลาง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15