องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการให้ความรู้เรื่องมหัศจรรญ 1000 วัน


โครงการให้ความรู้เรื่องมหัศจรรญ 1000  วัน  เป็นการอบรมหญิงตั้งครรภ์มีความรู้  ในการกิน เล่น เล่า เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กมีพัฒนาการตามวัย  และมีความรักความอบอุ่นในครอบครัว

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27