องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ TO Be Number One


โครงการป้องกันการตั้งภรรภ์ในวันรุ่น และ TO Be Number โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร่วมกับรพสต.ให้ความรู้การอบรม

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27