องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย (ป้าย) ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐


ภาษีป้าย (ป้าย) ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-12
2022-01-04