องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย (ป้าย) ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐


ภาษีป้าย (ป้าย) ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

2022-01-20
2022-01-19
2022-01-04
2021-12-24
2021-12-17
2021-11-30
2021-10-22
2021-10-07
2021-10-06
2021-10-06