องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรม ตาวิเศษเห็นนะ ปฏิบัติการจัดการขยะด้วยหลัก3Rs


วันที่ 3 กันยายน 2564 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรม "ตาวิเศษเห็นนะ" ปฏิบัติการจัดการขยะด้วยหลัก3Rs ณ ป่าชุมชนบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 และป่าสาธารณะโคกหนองโดน หมู่ที่ 15 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27