องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเอื้ออาทรแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเอื้ออาทรแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ  2564

จุดประสงค์

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยญาตหรือผู้ดูแล และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลและในชุมชน

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27