องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไปด้านอบรมคุณธรรมจริยะธรรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมศีลาริณี


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ร่วมกับชาวบ้านตะแกรง และบ้านพะไลพัฒนา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไปด้านอบรมคุณธรรมจริยะธรรม ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมศีลาริณี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 1 มีนาคม 2555 ณ วัดบ้านตะแกรง
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27
2022-06-27
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21