องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการปรับเปล่ี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ งบประมาณ 2564


โครงการปรับเปล่ี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงเพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่ งบประมาณ  2564

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27