องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฤดูกาลในชุมชน งบประมาณ 2564


โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อฤดูกาลในชุมชน งบประมาณ  2564

เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่แก่ทีมงานควบคุมโรคเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27