องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการหญิงไทยรู้ทันเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก งบประมาณ 2564


โครงการหญิงไทยรู้ทันเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก งบประมาณ 2564

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเห้นความสำคัญของมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก เพื่การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร้งเต้านมระยะเริ่มแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็งโดยมีระบบส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษาครบวงจร

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27