องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ชื่อเพจ “งานภาษีท้องถิ่น อบต.หลุ่งตะเคียน”


ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ชื่อเพจ “งานภาษีท้องถิ่น อบต.หลุ่งตะเคียน ถาม-ตอบ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษี หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนให้ประชาชนทราบ และได้เข้าถึงในการให้บริการอย่างใกล้ชิด





2023-05-15
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-11
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27