องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


อำเภอเคลื่อนที่


                อำเภอห้วยแถลงร่วมกับส่วนราชการภายในอำเภอออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ได้ออกบริการแก่ประชาชนชาวตำบหลุ่งตะเคียน ณ วัดบ้านหลุ่งตะเคียน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบ้านหลุ่งตะเคียน และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก กิจกรรมการให้บริการจากส่วนราชการต่างๆประกอบไปด้วย การบริการจัดเก็บภาษีจากโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน การตรวจสุขภาพจาก รพ.ห้วยแถลง และ รพ.สต.หนองสาย ตำบลหลุ่งตะเคียน ห้องสมุดเคลื่อนที่จาก กศน.อ.ห้วยแถลง การบริการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจากเกษตรอำเภอห้วยแถลง การบริการตัดผมฟรีจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุ่งตะเคียน และอีกหลายกิจกรรม นับได้ว่าเป็นโครงการดีๆที่อำเภอห้วยแถลงได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องที่ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจ จากโครงการเป็นอย่างยิ่ง
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27
2022-06-27
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21