องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข อบต.หลุ่งตะเคียน ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.14 และม.1 ตำบลหลุ่งตะเคียน


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ อบต.หลุ่งตะเคียน และอสม.ทั้ง 2 หมู่บ้าน การออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ื ม.14และ ม.1 ตำบลหลุ่งตะเคียน การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี 

2023-05-15
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-11
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27