องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ทอด ณ วัด บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๕ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ตั้งองค์กฐิน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เคลื่อนขบวนองค์กฐินไปทอดเวลา ๐๙.๐๐ น วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านสระมะค่า
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27
2022-06-27
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21