องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


งานช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอร้องทุกข์ร้องเรียน


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ ดำเนินการสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน  และ กิจกรรมการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ ตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหลุ่งตะเคียน   

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27