องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน(หลังฝนถนนดี)


             องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนทุกสายภายในตำบลหลุ่งตะเคียน ภายหลังได้รับความเสียหายจากพายุหลายลูกและฝนที่ตกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็พังเสียหายไปกับสายฝนและน้ำที่กัดเซาะ ประกอบกับฝนตกติดต่อกันนาน จึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมต่อได้ในช่วงฝนตก ภายหลังฝนหยุดตกแล้ว นายซ้อน กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้สั่งการดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ซึ่งท่านนายกและคณะผู้บริหารได้แบ่งหน้าที่และพื้นที่ลงควบคุมงานซ่อมแซมด้วยตนเอง เพราะถนนเสียหายติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว พี่น้องประชาชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน และตำบลใกล้เคียงที่สัญจรไปมา ได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมาก การดำเนินการได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมเป็นต้นมา ถึงวันนี้คาดว่าน่าจะใกล้แล้วเสร็จ ช่วงฝนที่ผ่านองค์การบิหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนโดยการนำของท่านนายกซ้อน กองศรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการที่มีส่วนเกียวข้องทุกส่วนฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจ ในความเดือนร้อนของพ่อแม่ พี่ น้อง ประชาชน แต่ด้วยเหตุทางธรรมชาติองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนั้น ขอท่านได้ไว้วางใจ และสบายใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ตามคำปณิธานที่ว่า ข้าราชการมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอบอกว่ายิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ พี่ น้อง ประชาชน ทุกคน ทุกท่านครับ
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27
2022-06-27
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21