องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


การออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2556


การออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2556 โดยส่วนการคลังจะมีการบริการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนีบมอนุญาต ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่ออำนวยความสะดวก ก่ประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27