องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมตำบลหลุ่งตะเคียน


        ตำบลหลุ่งตะเคียนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 15-18 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย บ้านโนเพ็ด บ้านพะไลพัฒนา บ้านตะแกรง บ้านหลุ่งตะเคียน บ้านตะเคียนทอง บ้านไผ่นกเขา และบ้านหนองนกเขา ซึ่งราษฎรษืที่ประสบภัยในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากหลายหน่วยงาน ท่าน ส.ส.พลพีร์ สุวรรณฉวี และท่าน ส.จ.อรอนงค์ ธนสุทรสุทธิ์ พร้อมด้วยคณะทหารจากกองทัพภาคที่สอง ได้นำถุงยังชีพมาแจกจ่าย และบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนชาวตำบลหลุ่งตะเคียนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ณ วัดตะแกรง และ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นที่บ้านโนนเพ็ด ซึ่งก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือทางด้านถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยการนำของท่านนายก ซ้อน กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทุกส่วน
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27
2022-06-27
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21