องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


สรุปผล กีฬาหลุ่งตะเคียนเกมส์ครั้งที่9


ฟุตบอลประชาชน(ชาย) 1. ทีมรวพลังสิงห์หลุ่งตะเคียน(บ้านหลุ่งตะเคียน) 2. ทีมนกเขาจูเนียร์(บ้านหนองนกเขา+ไผ่นกเขา) 3. ทีมขุนพลดีกรี(บ้านหนองสาย+สายทอง) 4. ทีมตาด่อน(บ้านตาด่อน) รางวัลดาวสันโวประจำทัวร์นาเมนท์ นายสุรัตน์ เพ็งพันธ์ศรี (7 ประตู) ฟุตบอลประชาชน(หญิง) 1. ทีมนกเขา(บ้านหนองนกเขา+ไผ่นกเขา) 2. ทีมสไมล์ชีโคกรักษ์(บ้านโคกรักษ์) 3. ทีมรักตะแกรงพะไลสโมสร(บ้านตะแกรง+พะไลพัฒนา) 4. ทีมสระมะค่า(บ้านสระมะค่า) รางวัลดาวสันโวประจำทัวร์นาเมนท์ นางบรรลบ หาญกล้า(11 ประตู) วอลเลย์บอลประชาชน(ชาย) 1.หลุ่งตะเคียน 2.สรศักดิ์ 3.โคกรักษ์ 4.กระทุ่มแท่น วอลเลย์บอลประชาชน(หญิง) 1.นกเขา 2.สระมะค่า 3.กระทุ่มแท่น 4.สไมล์ชีโคกรักษ์ เชปักตะกร้อ(ชาย) 1.ตะแกรง 2.นกเขา 3.สรศักดิ์ 4.หลุ่งตะเคียน เชปักตะกร้อ(ชาย) 1.นกเขา 2.สไมล์ชีโคกรักษ์ 3.ตะแกรง ฟุตซอลชาย 1.หลุ่งตะเคียน 2.ลูกชายเทวดา(หนองสาย+สายทอง) 3.ตะแกรง 4.หลุ่งตะเคียน บี ฟุตซอลหญิง 1.นกเขา 2.สไมล์ชีโคกรักษ์ 3.ตะแกรงพะไลสโมสร 4.โนนเพ็ด เปตองประชาชนชาย 1.โนนเพ็ด 2.อนามัยไผ่นกเขา 3.หนุ่ม15(หนองนกเขา) 4.หลุ่งตะเคียน เปตองประชาชนหญิง 1.โนนเพ็ด 2.สไมล์ชีโคกรักษ์ 3.อนามัยไผ่นกเขา 4.พนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน เปตองอาวุโส 1.หลุ่งตะเคียน 2.สรศักดิ์ 3.พนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน 4.โนนเพ็ด รวมกีฬาพื้นบ้าน 1.ตะแกรง 2.กระทุ่มแท่น 3.โคกรักษ์ 4.สระมะค่า
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27