องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย


     คณะผู้บริหารอบต.หลุ่งตะเคียน คณะผู้นำตำบลหลุ่งตะเคียน ชาวบ้านโคกซาดชาวตำบลหลุ่งตะเคียนและตำบลใกล้เคียง ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ฯพณฯท่านชวรัตน์ ชาญวีรกุล พร้อมด้วย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ฯพณฯท่านบุญจง วงไตรรัตน์ และคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ฯพณฯท่านชวรัตน์ ชาญวีรกุล ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ฯพณฯท่านบุญจง วงไตรรัตน์ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ มาตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เวลา 14.30 น.ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ฯพณฯท่านชวรัตน์ ชาญวีรกุล ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ฯพณฯท่านบุญจง วงไตรรัตน์ และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือราษฎร อำเภอจักราชต่อไป
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27