องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอเชิญชมและขอเชิญผู้นำชุมชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 14" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-5เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกเขา โดยบรรจุชนิดกีฬาสากล 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 
1.ฟุตบอลประชาชน ชาย/หญิง
2.ฟุตซอลประชาชน ชาย
3.วอลเลย์บอลประชาชน ชาย/หญิง
4.ตะกร้อประชาชน ชาย
5.ปตองประชาชน ชาย
ติดต่อสอบถามข้อมูลการส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โทร 044938864-5ต่อ14
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27