องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังหนอนกระทู้ระบาดในนาข้าว


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้รับแจ้งจาก นายสังคม เทียมทะนงค์ ชาวบ้านบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดในนาข้าวอย่างรุนแรง พื้นที่กว่า ๗ ไร่ และพื้นที่ใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบปัญหาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่า ประสบปัญหาดังกล่าวจริง และได้เก็บภาพถ่ายตัวอย่างหนอนกระทู้ที่ระบาดในพื้นที่มาเพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27