องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ประชุมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลหลุ่งตะเคียน ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวาล 09.00 น. ณ ห้องประชุมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยมีนายซ้อน กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหลุ่งตะเคียน และนางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เป็นเลขานุการสภาวัฒนธรรมตำบลหลุ่งตะเคียน ซึ่งรายละเอียดและวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆให้ครบตามระเบียบของสภาวัฒนธรรมตำบลหลุ่งตะเคียน
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27