องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จัดทำกิจกรรมแสดงเจตนาในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) หน้าเสาธงหลังจากทำกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์เคารพธงชาติ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27