องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการ "1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน " (ONE DISTRICT, ONE SAFETY ZONE)


สภ.เมืองพลับพลา

  • "1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน " (ONE DISTRICT, ONE SAFETY ZONE)

เพื่อเป็นการลดและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยได้แสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนในท้องที่ ในการป้องกันอาชญากรรม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีในภายหลัง โดยใช้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด(CCTV)

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27