องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการลงตรวจสอบผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน งานพัฒนาชุมชน มีโครงการลงตรวจผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  ประจำปี 2563

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยในตำบลหลุ่ง

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27