องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


   ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กรณีนายวิชิต สุปะมา อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นั้น

         บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กรณีนายวิชิต สุปะมา อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการให้จังหวัดทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27