องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผุ้พิการและผู้สสูงอายุ


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะะเคียนสนับสนุบร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองสายจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ  ในวันที่  28-30  พฤษภาคม  2563 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27