องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนโดยการนำของ นายซ้อน กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆภายในตำบลหลุ่งตะเคียน ซึ่งมีทั้งหมด ๑๖ วัด ซึ่งได้เริ่มถวาย ณ วัด ตาด่อน และสิ้นสุดที่วัดบ้านไผ่นกเขา
2022-12-26
2022-11-24
2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-06-27
2022-06-27
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21