องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]42
22 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 [ 3 ม.ค. 2566 ]34
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]45
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]41
25 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]55
26 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
27 รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]149
28 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]76
29 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]139
30 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณเดือนมีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]182
31 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]131
32 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]140
33 งบเดือน ก.ค.(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 19 ก.ย. 2555 ]139
34 งบเดือนธันวาคม(รายงานทางการเงินประจำเดือน) [ 17 ก.พ. 2555 ]133
35 รายงานทางการเงินปี53(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 7 ธ.ค. 2554 ]136
36 รายงานการเงิน(งบปี53)(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 22 พ.ย. 2554 ]140
 
|1หน้า 2