องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน [ 9 ม.ค. 2566 ]32
2 ประมวจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]32
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]32
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]30