องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ


รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ