องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี่้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี่้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี่้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ