องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ