องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนสมัยสามัญ สมัยแรก -แผนปี2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก-แผนปี2564

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65

ณ โดมโรงเรียนบ้านหนองนกเขา    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนสมัยสามัญ สมัยแรก -แผนปี2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ