องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะ เคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามคำสั่งที่ 658/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้มอบหมายนโยบายและมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้การประเมินเป็นไปโดยความเรียบร้อย    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ