องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ไม่ทนต่อการทุจริต

    รายละเอียดข่าว

คณะผู้บริหาร นำโดยนายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ไม่ทนต่อการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ