องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ อบต.หลุ่งตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครึ่งปีแรก(๑ตุลาคม๒๕๖๕ ถึง ๓๑มีนาคม๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]37
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]152
3 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]155
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี่้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]152
5 สถิตการเก็บขยะอันตรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสแรก) [ 5 ม.ค. 2564 ]114