องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 [ 17 มี.ค. 2559 ]
32 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 17 มี.ค. 2559 ]
33 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2559 ]
34 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 [ 17 มี.ค. 2559 ]
35 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 [ 17 มี.ค. 2559 ]
36 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 [ 17 มี.ค. 2559 ]
37 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 17 มี.ค. 2559 ]
38 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 [ 17 มี.ค. 2559 ]
39 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 [ 17 มี.ค. 2559 ]
40 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 [ 17 มี.ค. 2559 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20