องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 เม.ย. 2564 ]117
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]109
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 เม.ย. 2564 ]155
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 เม.ย. 2564 ]114
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 1 เม.ย. 2564 ]114
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]107
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2564 ]145
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 เม.ย. 2564 ]157
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 เม.ย. 2564 ]114
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 เม.ย. 2564 ]147
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 เม.ย. 2564 ]114
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 เม.ย. 2564 ]148
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 1 เม.ย. 2564 ]150
14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 เม.ย. 2564 ]118
15 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 เม.ย. 2564 ]124
16 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]118
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2564 ]110
18 การใบอนุญาตประกอบกิจรขการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 เม.ย. 2564 ]115
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 เม.ย. 2564 ]156
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 เม.ย. 2564 ]113
 
หน้า 1|2|3