องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 3 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]10
3 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]34
4 รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]22
5 ประกาศ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) [ 25 ต.ค. 2566 ]38
6 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]41
7 ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]33
8 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]32
9 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) [ 7 ก.ค. 2566 ]32
10 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]37
11 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 3 ก.ค. 2566 ]37
12 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]41
13 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]42
14 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]45
15 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]45
16 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]29
17 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2566 ]36
18 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]46
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]45
20 รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]50
 
หน้า 1|2